Kaevetööd

  • Pakume kaevetöid erinevate suurustega ekskavaatoritega
  • Kanalisatsiooni- ja veetrasside rajamine
  • Mahutite, septikute ja biopuhastite paigaldamine
  • Imbväljakute rajamine
  • Maakütte paigaldamine
  • Kaablikraavide kaevamine
  • Hüdrohaamri tööd
  • Haljastustööd
  • Vundamendi kraavide kaevamine 
  • Kändude juurimine