Teostame vee- ja kanalisatsiooni trasside ehitustöid vastavalt projektile.
Elamute liitumised välistrassiga.
Septikute ja mahutite paigaldus.
Biopuhastite paigaldus.
Trenaasisüsteemid ja imbväljakud.
Pumplate paigaldus.